top of page

רוצים לשפר ביצועים קוגניטיביים?

או

סובלים מהפרעת קשב ו/או קשיי למידה?

 • טיפול על פי שיטת רביב

• אבחוני Irlen לקשיים בתפיסה חזותית

• אבחוני Moxo לתפקודי קשב ומעקב אחר תוצאות הטיפול

 איבחונים וטיפולים

טיפולים

טיפול פרטני על פי שיטת רביב -

 - שילוב אימון (coaching) לבעלי            צרכים מיוחדים לפי הצורך.

אבחון מוקסו - MOXO

מבדק ממוחשב למדידת ביצועים של תפקודי קשב
מפגש אחד לאבחון ראשון. 

מפגש נוסף לפי הצורך במקרה של בדיקת יעילות הטיפול. 

boy-with-laptop-H64KTQP.jpg

אבחון לאיתור תסמונת "אירלן" - IRLEN

במקרה של חשד ללקויות למידה ו/או הפרעת קשב, יתכן שמקור הקושי הוא בתפיסה החזותית.
 

התאמת מענה באמצעות מסנני צבע יכול לשנות חיים.

מפגש אחד בלבד באורך כשעה וחצי עד שעתיים.

בית: Contact

בואו נדבר

 חיה שקד

052-5816-828

hsh@huji.ac.il

כתובת הקליניקה: הנמר 21 ירושלים

bottom of page